Object Manipulation

Certifique-se de escolher a versão de software correta, pressionando o logotipo da Brainlab no canto inferior direito da tela do software correspondente.

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Object Manipulation pozwala przeglądać i modyfikować obiekty. Aplikacja zapewnia funkcje umożliwiające tworzenie nowego obiektu, kopiowanie istniejącego obiektu lub poprawianie kształtu obiektu.

Nr art.: 60917-43PL

Data de publicação: 2018-03-21