Object Management Object Manipulation

Certifique-se de escolher a versão de software correta, pressionando o logotipo da Brainlab no canto inferior direito da tela do software correspondente.

Skróty

Informacje ogólne

Można używać przycisków na pasku narzędzi do wyświetlania obrazów lub stosować następujące skróty klawiaturowe i dotykowe.

Skróty klawiaturowe

Funkcja Opis Skrót klawiaturowy
Powiększenie Powiększanie i pomniejszanie Ctrl + kółko myszy
Panoramowanie Przesuwanie przekroju w obrębie okna Ctrl + lewy przycisk myszy i przeciągnięcie
Przewijanie Przewijanie przez przekroje Kółko myszy
Środkowanie obiektu Środkowanie aktualnego obiektu w centrum wszystkich widoków Ctrl + jedno kliknięcie przyciskiem myszy w obiekt
Wielkość pędzla Zmiana wielkości pędzla, gdy pędzel jest aktywny Alt + kółko myszy
Usuwanie Usuwanie bez wybierania przycisku Erase, gdy pędzel 2D lub 3D jest aktywny Prawy przycisk myszy
Zmiana układu Przełączenie do kolejnego układu widoku Ctrl + Tab

Skróty na ekranie dotykowym

Funkcja Opis Skrót na ekranie dotykowym
Powiększenie Powiększanie i pomniejszanie Dotknąć dwoma palcami na przekroju obrazu i rozsunąć palce lub zbliżyć je do siebie
Panoramowanie Przesuwanie przekroju w obrębie okna Dotknąć palcem przekroju obrazu i przeciągnąć do wybranej lokalizacji
Przewijanie Przewijanie przez wszystkie przekroje w obrębie okna Dotknąć palcem pierwszego przekroju obrazu i przeciągnąć w górę lub w dół

Nr art.: 60917-69PL

Data de publicação: 2018-11-29