Fibertracking

Wählen Sie die korrekte Softwareversion aus. Diese finden Sie über das Brainlab Logo unten rechts in der jeweiligen Software.

Školení

Školení Brainlab

Pro zajištění bezpečného a správného používání systému by se všichni jeho uživatelé měli nejdříve zúčastnit školení vedeného zástupcem společnosti Brainlab.

Podpora s dohledem

Před použitím systému při chirurgických postupech, kde je počítačová navigace nezbytná, proveďte dostatečný počet postupů společně se zástupcem společnosti Brainlab.

Odpovědnost

Varování

Pouze vyškolený zdravotnický personál smí provozovat součásti systému a příslušenství.

Číslo výrobku: 60917-64CS

Erscheinungsdatum: 2018-12-06