Fibertracking

Wählen Sie die korrekte Softwareversion aus. Diese finden Sie über das Brainlab Logo unten rechts in der jeweiligen Software.

Zamýšlený účel

Indikace pro použití

Fibertracking je aplikace pro zpracování a vizualizaci traktů kraniální bílé hmoty v mozku na základě dat Diffusion Tensor Imaging (DTI) pro použití při postupech plánování léčby. Aplikaci Fibertracking lze používat při všech klinických pracovních postupech, které vyžadují vizualizaci traktů kraniální bílé hmoty v mozku. Produkt samotný nemá žádné konkrétní klinické indikace.

Zamýšlený uživatel

Zamýšlenými uživateli funkce Fibertracking jsou lékařští profesionálové (například chirurgové) a jejich asistenti, kteří pracují na poli neurochirurgie a radioterapeutického plánování.

Místo použití

Zamýšlené místo použití je v interiéru, obvykle v nemocničním nebo klinickém prostředí.

Opatrnost při zacházení

Varování

Kontrola hodnověrnosti

Varování

Prodloužená doba na operačním sále

Navigační systémy Brainlab jsou citlivá technická zařízení. Doba trvání chirurgického zákroku využívajícího navigaci může lišit podle uspořádání operačního sálu, polohy pacienta a délky a složitosti výpočtů. Uživatel musí rozhodnout, zda je potenciální prodloužení pro příslušného pacienta a zákrok přijatelné.

Číslo výrobku: 60917-64CS

Erscheinungsdatum: 2018-12-06