Fibertracking

Wählen Sie die korrekte Softwareversion aus. Diese finden Sie über das Brainlab Logo unten rechts in der jeweiligen Software.

Dokumentace

Prostudování uživatelských příruček

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat s opatrností.

Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:

  • pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
  • měli k této příručce neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k programu

  • Přehled, jak naplánovat ošetření a provádět obrazem-řízenou navigaci
  • Popis nastavení systému op. sálu
  • Podrobné pokyny k programu

Příručka k obsluze hardwaru

Podrobné informace o radioterapii a chirurgickém hardwaru, typicky definované jako velké složité nástroje

Příručky k použití nástrojů

Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfekci a sterilizaci

Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Příručka k obsluze systému

Podrobné informace o nastavení systému

Technická příručka

Podrobné technické informace o systému, včetně technických specifikací a dodržování norem

Číslo výrobku: 60917-64CS

Erscheinungsdatum: 2018-12-06