Fibertracking

Wählen Sie die korrekte Softwareversion aus. Diese finden Sie über das Brainlab Logo unten rechts in der jeweiligen Software.

Jak modifikovat svazky vláken a objektyKrok

1.

Chcete-li zobrazit seznam svazků vláken nebo objektů, otevřete dialogové okno Data a odpovídající šipku vedle položky Fiber Bundles nebo Objects.

2.

Pod položkou Fiber Bundles nebo Objects zvolením šipky vedle požadovaného objektu otevřete dialogové okno vlastností .

3.

V dialogovém okně vlastností můžete:

  • Měnit název.
  • Pod položkou Color pro svazek vláken nebo objekt z palety vybrat novou barvu.
  • Pomocí funkce Convert konvertovat svazek vláken do 3D objektu (dostupné pouze pro svazky vláken).
  • Pomocí funkce Delete odstranit svazek vláken nebo objekt.
  • Viz dodatečné informace (základ a typ).

4.

Kliknutím na ikonu zavřeného oka skryjete všechny obsažené svazky vláken (s výjimkou momentálně zvoleného).

5.

Kliknutím na symbol svazku vlákna skryjete pouze konkrétní svazek vláken (pokud není zvolen). Zvolený svazek vláken (oranžově zvýrazněn) skrýt nelze.

Číslo výrobku: 60917-64CS

Erscheinungsdatum: 2018-12-06