Fibertracking

Wählen Sie die korrekte Softwareversion aus. Diese finden Sie über das Brainlab Logo unten rechts in der jeweiligen Software.

Funkce programu Fibertracking

Předtím než začnete

Kroky

1.

Pořiďte data DTI v souladu s návodem ke skenování společnosti Brainlab dostupným u podpory společnosti Brainlab.

2.

Načtěte data DTI a odpovídající anatomické snímky (například MRI, T1, T2).

Upozornění

Spuštění programu FibertrackingZvolte data DTI a odpovídající anatomické snímky pomocí programu Content Manager. Proveďte volitelné kroky (například Image Fusion) a spusťte program Fibertracking.

Varování

Rozvržení hlavní obrazovkyČ. Součást Popis

Oblast náhledů

Zobrazuje řezy v každé projekci mozku, axiálním, koronálním, sagitálním nebo 3D zobrazení.

Informace o svazku vláken

Poskytuje informace o aktuálně zvoleném svazku vláken.

Postranní panel

Poskytuje seznam ROI (oblastí zájmu) a objektů, které lze dle přání přesunout buď do INCLUDE REGIONS, EXCLUDE REGIONS nebo NOT IN USE.

Lišta nástrojů

Poskytuje seznam funkcí.

Základní funkce postranního panelu a lišty nástrojůPři tvorbě svazků vláken pomocí sledování na základě ROI jsou dostupné jak oblast postranního panelu , tak oblast lišty nástrojů .

Funkce

Vysvětlení

Alerts

Otevřením této karty lze zobrazit jakékoliv výstrahy a/nebo přídavné informace.

Data

Otevřením této karty lze měnit DTI studii, snímky, rozvržení, svazky vláken a objekty.

Home

Slouží pro návrat do programu Content Manager.

Všechny změny (například zvolená sada dat, svazky vláken) budou automaticky zpřístupněny pro ostatní aplikace.

POZNÁMKA: softwarové tlačítko Home nemusí být dostupné, pokud vaše platforma (například Buzz, Curve, Kick) obsahuje hardwarové tlačítko Home.

INCLUDE REGIONS

Přesuňte sem objekty nebo ručně vymezené ROI, abyste je zahrnuli do svazku vláken. Výsledný svazek vláken potom protíná všechny objekty a ROI, které se nachází pod funkcí INCLUDE REGIONS.

EXCLUDE REGIONS

Přesuňte sem objekty nebo ručně vymezené ROI, abyste je vyjmuli ze svazku vláken. Výsledné svazky vláken potom neprotínají žádné objekty ani ROI, které se nachází pod funkcí EXCLUDE REGIONS.

NOT IN USE

Uvádí všechny dostupné 3D objekty. Tyto funkce se při výpočtu svazku vláken neberou v úvahu.

ZobrazeníKromě zobrazení axiálního, sagitálního a koronálního řezu dokáže funkce Fibertracking zobrazovat projekci mozku a 3D zobrazení. Chcete-li přepínat mezi zobrazeními, zvolte položku Data z lišty nástrojů a vyberte z možností pod položkou Layouts.

Zobrazení projekce mozku je dvourozměrná projekce mozku na polokulovitém tělese, která rozkládá cerebrální struktury tak, aby šlo zobrazovat závity a rýhy bez rozdělování. Takové zobrazení lze vypočítat pouze z dat anatomických MR snímků o vysokém rozlišení, která byla zaregistrována spolu se zpracovávanými DTI daty.

Č. Zobrazení Popis
Brain Projection
  • Nahoře: Zobrazení projekce mozku.

  • Vlevo dole: 3D zobrazení.

  • Vpravo dole: Vybírejte mezi axiálními, koronálními a sagitálními zobrazeními.

Overview

  • Vlevo nahoře: 3D zobrazení (vybírejte mezi axiálním, koronálním a sagitálním zobrazením).

  • Vpravo nahoře: Axiální zobrazení.

  • Vlevo dole: Sagitální zobrazení.

  • Vpravo dole: Koronální zobrazení.

Číslo výrobku: 60917-64CS

Erscheinungsdatum: 2018-12-06