Fibertracking

Wählen Sie die korrekte Softwareversion aus. Diese finden Sie über das Brainlab Logo unten rechts in der jeweiligen Software.

Tvorba svazků vláken

Možnosti tvorby svazků vláken

Existují dvě možnosti, jak vytvořit svazky vláken v programu Fibertracking:

Možnost Popis
Sledování na základě ROI Vlákna jsou sledována skrze vymezené oblasti zájmu (ROI).
Interaktivní sledování Vlákna jsou sledována a zobrazena naživo při navigaci skrze data snímku (nižší rozlišení).

Parametry Fibertracking

Máte možnost v případě potřeby zkontrolovat a upravit parametry funkce Fibertracking, aby byla vlákna v sadě snímků optimálně sledována. V závislosti na importovaných DTI datech může být nutné upravit výchozí nastavení (zobrazeno na snímků níže).Funkce

Vysvětlení

Minimum FA

Prahová hodnota FA (frakční anizotropie) je minimální hodnota difúze, která bude zvažována pro sledování vláken.

Změnou posuvníku upravíte minimální frakční anizotropii.

Nízké hodnoty umožňuji difúzi do mnoha směrů (izotropní) a vyšší hodnoty omezují difúzi podél paralelních směrů (anizotropní).

Minimum Length

Změnou posuvníku nastavíte omezení pro minimální délku vláken.

Maximum Angulation

Pohybem posuvníku nastavíte úhel mezi dvěma segmenty vláken a ovlivníte tak angulaci svazku vláken. Vyšší hodnoty umožňují svazky vláken s větší kurvaturou.

Zvolený svazek vláken

V překryvném políčku se zobrazují informace o aktuálně zvoleném svazku vláken. Všechny změny (například úpravy nastavení) a nové ROI budou ihned použity na aktuálně zvolený svazek vláken.

Číslo výrobku: 60917-64CS

Erscheinungsdatum: 2018-12-06