Fibertracking

Wählen Sie die korrekte Softwareversion aus. Diese finden Sie über das Brainlab Logo unten rechts in der jeweiligen Software.

Kompatibilita se softwarem

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Nainstalovat a používat se systémem lze pouze lékařské software určené společností Brainlab.

Ohledně objasnění kompatibility s lékařským softwarem Brainlab se spojte s pracovníky technické podpory společnosti Brainlab.

Kompatibilní software od jiných společností než Brainlab

Program Fibertracking 1.0 je kompatibilní s operačními systémy Microsoft Windows Server 2003/2008, Microsoft Windows 7, 8 a 10. Detailní a aktuální informace o kompatibilitě operačních systémů zjistíte u podpory společnosti Brainlab.

Antivirová kontrola a malware

Společnost Brainlab doporučuje chránit systém moderním antivirovým programem.

Některá nastavení softwaru na ochranu proti malwaru (např. v antivirovém programu) mohou negativně ovlivnit výkonnost systému. Pokud jsou např. prováděny kontroly v reálném čase a je monitorován každý přístup k souboru, může být nahrávání a ukládání pacientských dat pomalé. Společnost Brainlab doporučuje deaktivovat kontroly v reálném čase a antivirovou kontrolu provádět v době mimo klinické použití.

Varování
Varování

Další informace o této problematice vám poskytne technická podpora společnosti Brainlab.

Aktualizace

Varování

Aktualizace zabezpečení pro Windows a aktualizace ovladačů

Společnost Brainlab povoluje pouze instalaci bezpečnostních záplat. Neinstalujte servisní balíčky ani volitelné aktualizace. Ověřte své nastavení a ujistěte se, že aktualizace byly správně staženy a aktualizovány ve vhodné době. Neaktualizujte ovladače na platformách Brainlab.

Další informace o nastaveních a seznam aktualizací zabezpečení Microsoft zablokovaných technickou podporou Brainlab naleznete na webu Brainlab.

Adresa: www.brainlab.com/updates

Heslo: WindowsUpdates!89

Soulad se standardem DICOM

Prohlášení o souladu se standardem DICOM lze nalézt na webu společnosti Brainlab: www.brainlab.com/dicom

Zdravotnické elektrické systémy

Pro informace týkající se konfigurace lékařských elektrických systémů viz příslušná Příručka k obsluze systému a Technická příručka.

Číslo výrobku: 60917-64CS

Erscheinungsdatum: 2018-12-06