Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Ponovno određivanje orijentacije pacijenta

Opće informacije

Funkcija Align omogućuje vam da ponovno odredite orijentaciju pacijenta u skupu slika.

Na primjer, ako se pacijenta skeniralo u aksijalnom položaju (na leđima ili na trbuhu), ali s nagnutom glavom, oznaka podataka o skeniranju neće odgovarati orijentaciji. To možete ispraviti poravnanjem podataka tako da odgovaraju oznaci u odgovarajućem prikazu.

Br. proiz. 60917-71HR

Date of publication: 2019-08-01