Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Kako obrezati sliku

Korak

1.

Odaberite Crop.

Okvir za obrezivanje pojavit će se u skupu slika.

2.

Prilagodite okvir za obrezivanje tako da okružuje dio slike koji želite zadržati.

  • Da biste prilagodili veličinu okvira, povucite rubove okvira ili okrugle oznake koje se nalaze unutar okvira.
  • Da biste rotirali okvir, pritisnite rub i povucite okvir. Ispustite okvir, zatim ga ponovno pritisnite kako biste rotirali okvir u drugom smjeru.

Br. proiz. 60917-71HR

Date of publication: 2019-08-01