Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Preduvjeti za Linked View

Linked View povezuje nekoliko skupova slika. Sve radnje koje se izvode na jednom skupu (npr. pomicanje i panoramsko pomicanje) također se izvode i na povezanim prikazima.

Da biste mogli upotrebljavati Linked View, skupovi slika moraju biti ili:

  • dio istog skupa slika ili rekonstrukcije
  • spojene (uporabom softvera tvrtke Brainlab ili skenera).
Br. proiz. 60917-71HR

Date of publication: 2019-08-01