DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Reconstructieweergaven

Algemene informatie

Met DICOM Viewer kunt u reconstructies bekijken, naast de reeds geselecteerde beelden. Reconstructieweergaven worden gekoppeld aan de originele beeldset, d.w.z. alle wijzigingen die in een beeld worden aangebracht, zijn ook van toepassing op de andere beelden.

U kunt de originele beeldset tegelijkertijd met maximaal drie reconstructietypes bekijken. Door op een van de reconstructiepictogrammen te drukken, wordt die betreffende reconstructie weergegeven.

Reconstructieselectie

Druk op de toets Reconstructions ① of Add View ②, om een selectiedialoogvenster te openen ③. Vanuit hier kunt u reconstructies openen. In de reconstructieselectie worden de symbolische pictogrammen voor de beschikbare weergaven getoond.


Art-Nr.: 60915-71NL

Date of publication: 2017-09-28