DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Geen enkel deel van deze gids mag worden gereproduceerd of vertaald zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken

Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

  • Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge en Internet Explorer® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.
  • Mozilla Firefox® is een gedeponeerd handelsmerk van Mozilla Foundation in de VS en andere landen.
  • MacOS®, Safari® en iPad® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen.
  • Android™ is een gedeponeerd handelsmerk van Google Inc. in de VS en andere landen.

Informatie over octrooien

Dit product wordt mogelijk gedekt door een of meerdere octrooien of aangevraagde octrooien. Ga voor informatie naar: https://www.brainlab.com/patent/.

Geïntegreerde software van derden

CE-keurmerkHet CE-label geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn 93/42/EEG, de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (de “RMH”).

Conform de regels die zijn vastgelegd in de Richtlijn inzake medische hulpmiddelen, is DICOM Viewer 3.2 een Klasse Im product.

Verkoop in de VS

De federale wetgeving van de VS beperkt de verkoop van dit hulpmiddel tot door of in opdracht van een arts.

Instructies voor afvalverwerking

Verwerk elektrische en elektronische apparatuur volgens de wettelijke regelgeving. Voor informatie met betrekking tot de richtlijn AEEA (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) gaat u naar:

http://www.brainlab.com/en/sustainability

Art-Nr.: 60915-71NL

Date of publication: 2017-09-28