DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Kompatibilitet med medicinsk utrustning

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

DICOM Viewer 3.2 är kompatibel med:

 • Anatomical Mapping Version 1.0
 • Brain Metatases Version 1.0
 • Content Manager Version 2.3, 2.4
 • Cranial SRS Version 1.0.0
 • Cranial/ENT Version 2.1*, 3.0, 3.1
 • DICOM Proxy Version 3.4
 • EM ENT Version 1.0, 1.1
 • EM Cranial Version 1.0
 • Fibertracking Version 1.0
 • Fluoro Express Version 3.2, 3.3
 • Hip Version 6.0
 • Image Fusion Version 1.0, 2.0, 3.0
 • iPlan CMF Version 3.0*
 • iPlan Cranial Version 3.0*
 • iPlan ENT Version 3.0*
 • iPlan Spine Version 3.0*
 • iPlan Stereotaxy Version 3.0*
 • Knee Version 2.6, 3.0, 3.1, 3.2
 • Multiple Brain Mets SRS Version 1.5.0
 • Object Manipulation Version 1.0
 • Patient Selection Version 4.2, 4.3, 5.1
 • RT QA Version 1.0
 • Smartbrush Version 2.0, 2.1, 2.5
 • Smartbrush Angio Version 1.0
 • Spine SRS Version 1.0.0
 • Spine & Trauma 2D Version 3.1, 3.3
 • Spine & Trauma 3D Version 2.5, 2.6
 • Trajectory Version 1.0

* Kompatibilitet beror på inställningarna för DICOM-konvertering.

Annan programvara från Brainlab

Annan kompatibel programvara från Brainlab kan finnas tillgänglig efter utgivningen av denna användarhandbok. Om du har frågor om programvarors kompatibilitet med DICOM Viewer 3.2, kontakta Brainlabs support.

Om du har andra programvaruversioner i bruk än de som anges ovan, kontakta Brainlabs support för förtydligande gällande kompatibilitet.

Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28