DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Visa data

Allmän information

View-funktionerna innehåller alternativ för grundläggande bildmanipulation. Ändringar gäller för den aktuella bilduppsättningen och dess rekonstruktioner.

Försiktighet

OrienteringEn mänsklig figur visas i det nedre vänstra hörnet av varje vy för att indikera bildens orientering.

Andra relevanta riktningsindikatorer syns i varje vy, däribland: H (huvud), F (fot), L (vänster), R (höger), A (anterior) och P (posterior).

2D-orientering

Denna symbol visas när man visar 2D-bilder.

Grundläggande granskningsknappar

De grundläggande granskningsknapparna finns alltid tillgängliga i DICOM Viewer.

Knapp

FunktionScroll: Dra:

 • Åt höger eller nedåt för att flytta framåt genom setet.
 • Åt vänster eller uppåt för att flytta bakåt genom setet.


Zoom: Dra:

 • Uppåt för att zooma ut.
 • Nedåt för att zooma in.


Pan: Dra bilden till önskad position eller tryck på bilden för att centrera bilden på denna punkt.Add View: Öppnar val av rekonstruktion.Reconstructions: Öppnar val av rekonstruktion.Maximize/Minimize: Maximerar/minimerar vald bild.Close Image: Stänger den valda vyn.Rullningspilar: Pilar inom vyn för att rulla igenom bildsnitten.

Granskningsfunktioner

Knapp

FunktionReset: Återställer alla snitt till de ursprungliga granskningsinställningarna.Linked View: Länkar flera bilduppsättningar på skärmen.Presets: Välj förinställda CT-fönsterinställningar.Windowing: Justerar ljusstyrkan (uppåt och nedåt) och kontrasten (vänster och höger).Slices: Justera antalet visade snitt.Thickness: justera snittjockleken.Align: Låter dig justera riktningen på de scannade data.Flip: endast 2D (röntgenstrålar). Dra tvärs över den bild som du vill flytta:

 • vertikalt, för att vända bilden uppåt/nedåt,
 • horisontellt, för att vända bilden åt höger/åt vänster.


Screenshot: Tar en skärmdump av aktuell skärm.

Förinställningar

Du kan välja förinställda fönsterinställningar för CT-bilduppsättningar som är optimerade av Brainlab till att visa vissa strukturer som ben, lunga eller mjuk vävnad. För att göra detta trycker du på Presets för att se en lista över tillgängliga optimeringar.TjockleksfunktionFunktionen Thickness är endast tillgänglig för originalsnitt om:

 • Snittavståndet är detsamma över hela bilduppsättningen.
 • Det största snittavståndet är 2 mm och.
 • Den största differensen mellan snittavstånd och snittjocklek inte överstiger 10 %.
Nr

Förklaring

Skjutreglage för justering av snittjockleken. Tjockleksområdet beror på avståndet mellan snitten och kan inte överstiga ett maximum om 6 mm total tjocklek.

Den genomsnittliga tjockleken anges i rubriken (framför AVERAGE).

En ruta anger tjockleken på det medelvärdesberäknade området.

Datameny

Med menyn Data kan du visa/dölja markerade data.Nr Förklaring

Välj ikonen för att öppna Data-menyn.

Data tillgängliga för granskning (t.ex. bilder, föremål, mätningar).

Välj MORE för att öppna datavalssidan.

Välj för att visa data.

Välj för att dölja data.

Välj för att expandera/minimera listor med tillgängliga data.

Välj för att stänga Data-menyn.

DataegenskaperDataegenskaper visas i Data-menyn. Exempelvis objektvolym ① i planerade objekt.
Varning

Snittfunktion

Med funktionen Slices kan du definiera hur många snitt som visas med hjälp av ett rutnät där du väljer önskad layout.Krav för länkad vy

Linked View länkar flera bilduppsättningar. De åtgärder som utförs i ett set (t.ex. rullning eller panorering) utförs även i de länkade vyerna.

För att använda Linked View måste bilder/bilduppsättningar antingen:

 • ingå i samma bilduppsättning eller rekonstruktion eller
 • fusioneras (genom Brainlabs programvara eller skanner).

Maximera/Minimera bilderNr

Komponent

Bildlista

Maximerad vy

Alternativ för maximering/minimering

AlternativTryck på maximeringspilen för att maximera en bild.Tryck på minimeringspilen för att minimera en bild.

För att ändra bilden i den maximerade vyn ② trycker du på en bild i bildlistan ① eller drar en bild till den maximerade vyn för att byta.
Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28