DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Programvara som inte kommer från Brainlab

Auktorisation

DICOM Viewer innehåller medicinsk programvara. Installationsegenskaper eller konfigurationsinställningar får inte ändras av personal som inte är utbildad eller auktoriserad av Brainlab (undantaget lokala kontoinställningar gällande systemsäkerhet).

Kompatibel programvara som inte tillhör Brainlab

DICOM Viewer är kompatibel med:

  • Windows Server 2012 R2 64 bitar

  • Windows Server 2008 SP2 64 bitar

  • Windows 7 SP1 64 bitar

  • Windows 8.1 64 bitar

  • Windows 10 64 bitar

DICOM-överensstämmelse

DICOM-överensstämmelsedeklarationer finns på Brainlabs hemsida: https://www.brainlab.com/dicom/.

Elektriska system för medicinskt bruk

För information gällande konfiguration av elektriska system för medicinskt bruk, se relevant Användarhandbok för system och Teknisk användarhandbok.

Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28