DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Hur man mäter vinklarSteg

1.

Tryck på Angle.

2.

Tryck på en punkt i bilden.

En vinkel visas på skärmen.

3.

Positionera om punkterna efter behov genom att trycka på och dra dem.

Vinkeln mellan de valda punkterna beräknas och visas.

Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28