DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Hur man väljer ett intresseområde

Steg

1.

Tryck på Select ROI.

2.

Dra diagonalt över det valda området.

En valram skapas baserat på diagonalen.

3.

Släpp greppet.

Intresseområdet väljs och zoomas in.

Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28