DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Återställning

Steg

Reset 3D: Återställer alla ändringar som har gjorts med den valda funktionen.

Genom att trycka på Reset 3D återställs 3D-vyn till ursprunglig beräkning om inga funktioner har valts.

Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28