DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Rekonstruktionsvyer

Allmän information

Med DICOM Viewer kan du förutom de redan valda bilderna även granska rekonstruktioner. Rekonstruktionsvyer länkas till den ursprungliga bilduppsättningen (dvs alla ändringar som gjorts i en vy kommer att tillämpas på de övriga).

Du kan granska den ursprungliga bilduppsättningen samtidigt med upp till tre rekonstruktionstyper. Visa en rekonstruktion genom att trycka på dess ikon.

Val av rekonstruktion

Tryck på knappen Reconstructions ① eller Add View ② för att öppna en dialogruta för val ③. Härifrån kan du öppna rekonstruktioner. I rekonstruktionsvalet visas symboliska ikoner för de tillgängliga vyerna.


Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28