DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Stereoskopiska volymåtergivningar i 3D

Allmän information

Med denna funktion kan du visa 3D-volymåtergivningar i stereoskopisk 3D på en 3D-display. För att starta stereoskopisk 3D-visning väljer du ikonen i Content Manager ① och väljer 3D-displayen ②.


Knappar för stereoskopisk 3D

Vid fjärråtkomst till DICOM Viewer med iPlan Net eller Origin Server finns ytterligare knappar tillgängliga i menyn 3D Options.

Knapp

Funktion3D Stereo: Aktivera/inaktivera stereoskopisk 3D-visning.Swap Left/Right: Växlar mellan volymåtergivning för vänster och höger öga.

Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28