DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Övriga mätningsfunktioner

Knappen Point

För att lägga till en textruta i en bild trycker du på knappen Point och trycker sedan på bilden på önskad plats.

Välj Annotation ① för att redigera kommentartexten i dialogrutan som öppnas ②.

Knappen DeleteFör att radera mätningar trycker du först på knappen Delete och trycker sedan på den mätning som du vill radera.

Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28