DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Mätning

Allmän information

I menyn Measure finns avancerade mätningsalternativ. Mätningar appliceras på aktuellt snitt samt på ett snitt före och efter.

Mätningar av avstånd, cirkel och vinkel är endast synliga i DICOM Viewer. Funktionerna för mätning av avstånd och cirkel är inte tillgängliga på icke-kalibrerade bilder.

Mätningsknappar

Knapp

FunktionDistance: Mäta avståndet mellan två punkter.Circle: Mäta diametern på en cirkel som överlagrar bilden.Angle: Mäta vinkeln av tre punkter på samma plan.Point: Placera textrutor på bilden.See Next: När det finns mer än en mätning i markerade data görs ett hopp till det snitt där nästa mätning inträffar.Delete: Radera mätningsobjekt.

Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28