DICOM Viewer

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

Brainlab är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

  • Microsoft, Windows, ActiveX, Edge och Internet Explorer är varumärken som tillhör Microsoft Corporation, registrerade i USA och andra länder.
  • Mozilla Firefox är ett varumärke som tillhör Mozilla Foundation, registrerat i USA och andra länder.
  • MacOS, Safari och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
  • Android är ett varumärke som tillhör Google Inc., registrerat i USA och andra länder.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För detaljer se: https://www.brainlab.com/patent/

Integrerad programvara från tredje part

CE-märkeCE-märket visar att Brainlab-produkten uppfyller de grundläggande kraven i Europeiska rådets direktiv 93/42/EEG, direktivet för medicintekniska produkter (MDD).

Enligt de regler som fastställs i MDD är DICOM Viewer 3.2 en produkt av klass Im.

Försäljning i USA

Enligt federala lagar i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.

Kasseringsanvisningar

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade bestämmelser. För information om WEEE-direktivet (hantering av elektriskt och elektroniskt avfall), besök:

http://www.brainlab.com/en/sustainability

Art. nr 60915-71SV

Date of publication: 2017-09-28