Fibertracking

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Forkortelser

Liste over forkortelser

Denne brugervejledning kan indeholde følgende forkortelser:

Forkortelse

Definition

ADC

Apparent Diffusion Coefficient (tilsyneladende diffusionskoefficient)

B0

DTI-billeder scannet ved b = 0 sek/mm2

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (digital billedbehandling og kommunikation inden for medicin)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (diffusionstensor-billeddannelse)

FA

Fraktionel anisotropi

MRI

Magnetic Resonance Imaging (MR-billeddannelse)

Art-nr.: 60917-64DA

Date of publication: 2018-09-13