Fibertracking

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Förkortningar

Lista över förkortningar

Denna användarhandbok kan innehålla följande förkortningar:

Förkortning

Definition

ADC

Apparent Diffusion Coefficient (synbar diffusionskoefficient)

B0

DTI-bilder som tagits vid b = 0 sek/mm2

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (digital bildtagning och kommunikation inom medicin)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (bildtagning med diffusionstensor)

FA

Fraktionell anisotropi

MRT

Magnetisk resonanstomografi

Art. nr 60917-64SV

Date of publication: 2018-10-18