Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Sådan anvendes Cranial Distortion CorrectionTrin

1.

Vælg fusionsparret til gennemgang eller beregning.

2.

Som standard er Spy Glass aktiveret.

Gennemgå data ved hjælp af Blending/Spy Glass, og brug Adjust, hvis nødvendigt.

3.

Vælg Calculate for at starte fusionen.

Afhængigt af billedinputtet kan du blive bedt om at:

  • Vælge det billedsæt, som skal korrigeres

  • Overføre den beregnede korrektion for et billedsæt til et netværk af yderligere billedsæt

4.

Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

5.

Vælg Scroll, og bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

6.

Gennemgå og verificér forvrængningskorrektionen ved at skifte mellem Blending/Spy Glass.

Skift til Original for at sammenligne korrektionen med det originale billede.

7.Gennemgå og godkend fusionsresultatet , hvis det er tilfredsstillende.

8.Når du har godkendt fusionsresultatet, vises dets status.

9.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Det korrigerede billedsæt gemmes til videre bearbejdelse.

Advarsel

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16