Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Sådan udføres en manuel fusion

Trin

1.

Vælg Adjust eller Fine Adjust fra værktøjslinjen.

2.

Flyt billedet ved at trække pilesymbolet , indtil det gule billede er korrekt placeret.

3.

Roter billedet ved at trække med det kurvede håndtag , indtil det gule billede er korrekt placeret.

4.

Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

5.Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende. Det manuelt justerede resultat kan gemmes som en fusion for det aktuelle par.

6.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16