Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Sådan bruger du Contrast Clearance AnalysisTrin

1.

Vælg det første og det andet MRI-volumen (dvs. en tidlig og en senere optagelse efter injektion af kontrastmidlet).

2.

Vælg Calculate for at starte beregningen af Contrast Clearance Analysis.

En stiv fusion af begge MR-sekvenser bliver automatisk udført inden beregningen.

3.

Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

4.

Vælg Scroll, og bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

5.

Gennemgå akkumulering/clearance af kontrastmidlet.

6.

Som standard er Spy Glass aktiveret.

Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

7.Gennemgå og godkend fusionsresultatet , hvis det er tilfredsstillende.

8.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Fusionsresultaterne bliver gemt til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16