Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Sådan udføres en manuel fusionTrin

1.

Vælg Adjust i værktøjslinjen.

2.

Flyt billedet ved at trække bevægelseskontrollen , indtil det gule billede er korrekt placeret.

3.

Rotér billedet ved at vælge og rotere cirklen med den stiplede linje , indtil det gule billede er placeret korrekt.

4.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende . Det manuelt justerede resultat kan gemmes som en fusion for det aktuelle par.

5.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28