Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Sådan bruges Blending med elastisk deformationTrin

1.

Vælg Blending, og flyt skyderen til venstre eller højre over visningsområdet med musen (eller med fingeren på touchskærme) for at justere det blandede billede.

2.

Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

3.

Analysér deformationsområdet ved at skifte og sammenligne billedsættet Original med det korrigerede.

4.

Gennemgå og godkend resultatet, hvis det er tilfredsstillende.

5.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Det korrigerede billedsæt gemmes til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28