Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Sådan bruges Image Fusion i kranielle procedurerTrin

1.

Stiv fusion starter automatisk.

Vælg og skift mellem fusionspar til gennemgang.

2.

Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

Som standard er Spy Glass aktiveret.

3.

Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

4.

Rul gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

5.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet , hvis det er tilfredsstillende.

Når fusionsresultatet er godkendt, vises dets status.

6.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Fusionsresultaterne bliver gemt til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28