Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Sådan tilpasses ved automatiske fusionerTrin

1.

Vælg Adjust i værktøjslinjen.

2.

Flyt billedet ved at trække bevægelseskontrollen , indtil det gule billede er korrekt placeret.

3.

Rotér billedet ved at vælge og rotere cirklen med den stiplede linje , indtil det gule billede er placeret korrekt.

4.

Rul gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

5.

Brug Ctrl og musehjulet til at zoome ind eller ud.

6.

  • Vælg Fusion for at køre en automatisk fusion, eller

  • Vælg Calculate i korrektionstilstand for at oprette et korrigeret billedsæt efter justering af det aktuelle fusionspar.

7.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende .

8.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Resultat bliver gemt til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28