Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Upravenie obrazu

Tlačidlo

FunkciaAdjust: Umožňuje manuálne posúvanie a otáčanie obrazov.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18