Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Navigačné funkcie

Základné navigačné funkcie

Na paneli s nástrojmi sú dostupné nasledujúce základné navigačné funkcie.

Možnosti


Zobrazenie hlavnej obrazovky softvéru Content Manager.Návrat na predchádzajúci krok.

Zobrazí sa výzva, aby ste uložili alebo zahodili aktuálne výsledky syntézy.Potvrdenie stavu syntézy a prechod na ďalší krok.

Aktuálne výsledky sa uložia na ďalšie spracovanie.Zobrazenie zoznamu párov syntézy a stránky výberu údajov.Umožňuje pridanie alebo odstránenie údajov z procesu výberu údajov.Zobrazenie dostupných upozornení pripojených k údajom.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18