Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Image Fusion pre kraniálne procedúry

Všeobecné informácie

Pri spustení kraniálneho pracovného toku si môžete vybrať medzi:

  • Image Fusion

  • Distortion Correction Cranial

  • Virtual iMRI Cranial

Obrazy sa zlúčia na základe spoločných anatomických štruktúr viditeľných na oboch súboroch snímok.

Cieľom je skontrolovať kvalitu výsledkov syntézy a ak sú uspokojivé, schváliť syntézu. Syntézu uložíte výberom položky Done.

Varovanie

Usporiadanie kraniálnej obrazovkyČ. Vysvetlenie

Axiálne, koronárne a sagitálne rekonštrukcie ako ukážka aktuálneho výsledku.

Volič axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia.

Oblasť záujmu (ROI), použitá na rigidnú syntézu, je zobrazená ako bodkovaná čiara v hlavnom zobrazení a ACS rekonštrukciách .

Aktuálny zlúčený pár je zobrazený ako prekrytie, ktorého ukážku je možné zobraziť aj v ACS rekonštrukciách .

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18