Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Cluster Deformation pomocou funkcie Virtual iMRI Cranial

Všeobecné informácie

Všetky predoperačné súbory snímok, ktoré sú syntetizované s cieľovým súborom snímok, sú tiež deformované prenosom deformačného poľa.

Varovanie
Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18