Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Ako sa vykonáva manuálna syntézaKrok

1.

Vyberte Adjust na paneli s nástrojmi.

2.

Posúvajte obraz ťahaním ovládača posunutia , až kým sa snímka v jantárovej farbe neumiestni do správnej polohy.

3.

Otočte snímku vybratím a otočením kruhu s vybodkovanou líniou , kým snímka v jantárovej farbe nie je vhodne umiestnená.

4.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho . Manuálne upravený výsledok by sa mohol uložiť ako syntéza pre aktuálny pár.

5.

Po dokončení zvoľte Done.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18