Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Ako používať funkciu Blending s elastickou deformáciouKrok

1.

Vyberte Blending a posunutím jazdca doľava alebo doprava cez oblasť zobrazenia pomocou myši (alebo prsta pri dotykovej obrazovke) upravte zmiešaný obraz.

2.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

3.

Analyzujte oblasť deformácie prepínaním a porovnávaním súborov snímok Original so skorigovaným súborom snímok.

4.

Skontrolujte výsledok a ak je uspokojivý, prijmite ho.

5.

Po dokončení zvoľte Done.

Skorigovaný súbor snímok sa uloží na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18