Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Image Fusion pre spinálne procedúry

Všeobecné informácie

Pri spustení pracovného toku týkajúceho sa chrbtice si môžete vybrať medzi:

  • Image Fusion

  • Curvature Correction Spine

Obrazy sa zlúčia na základe anatomických štruktúr spoločných obom súborom snímok.

Cieľom je skontrolovať kvalitu výsledkov syntézy a ak sú uspokojivé, schváliť syntézu. Syntézu uložíte výberom položky Done.

Varovanie

Usporiadanie obrazovky chrbticeČ. Vysvetlenie

Axiálne, koronárne a sagitálne rekonštrukcie ako ukážka aktuálneho výsledku.

Volič axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia.

Oblasť záujmu (ROI) je zobrazená ako bodkovaná čiara v hlavnom zobrazení a ACS rekonštrukciách .

Aktuálny zlúčený pár je zobrazený ako prekrytie, ktorého ukážku je možné zobraziť aj v ACS rekonštrukciách .

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18