Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Manuálne upravenie výsledkov syntézy

Všeobecné informácie

Ak sú výsledky automatickej syntézy neuspokojivé, môžete vykonať manuálne úpravy.

Manuálne zarovnanie súboru snímok nastaví východiskový bod na pomoc algoritmu registrácie a zlepšenie výsledkov syntézy.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18