Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Výsledky Virtual iMRI Cranial

Príklad funkcie Virtual iMRI Cranial s použitím iCTPo dokončení algoritmu Virtual iMRI Cranial sa výsledný súbor snímok označí FUSED a nový súbor snímok sa označí ako [Virtual] . Súbory snímok predoperačných plánov, ktoré boli implicitne deformované, možno posudzovať a prekrývať .

Pri intraoperačnom CT snímkovaní pozostáva virtuálny súbor snímok z aktualizovanej a deformovanej anatómie mäkkého tkaniva z predoperačného snímkovania a z anatómie kostí získanej z intraoperačného snímkovania.

Príklad funkcie Virtual iMRI Cranial s použitím iMRIPo dokončení algoritmu Virtual iMRI Cranial sa výsledný súbor snímok označí FUSED a nový súbor snímok sa označí ako [Virtual] . Súbory snímok predoperačných plánov, ktoré boli implicitne deformované, možno posudzovať a prekrývať .

Pri MR snímkovaní pozostáva virtuálny súbor snímok len z aktualizovanej a deformovanej anatómie mäkkého tkaniva z predoperačného snímkovania.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18