Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Ako používať Image Fusion pre kraniálne procedúryKrok

1.

Automaticky sa spustí rigidná syntéza.

Na kontrolu vyberajte a prepínajte medzi pármi syntézy .

2.

Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

Funkcia Spy Glass je predvolene aktívna.

3.

Zvoľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia .

4.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

5.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

6.

Po dokončení zvoľte Done.

Výsledky syntézy sa uložia na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18