Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Ako zatvoriť aplikáciu Image Fusion

Krok

1.

Dokončite aktuálnu úlohu výberom Done.

Image Fusion uloží výsledky na neskoršie zobrazenie v systéme DICOM.

2.

Na paneli s nástrojmi vyberte Home na minimalizovanie aplikácie.

3.

Vyberte Exit na hlavnej obrazovke softvéru Content Manager.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18