Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Možnosti syntézy

Tlačidlo

FunkciaVykonanie syntézy na aktuálnom výbere.Umožňuje vám vrátiť späť posledné kroky vykonané v rámci aplikácie.Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho páru syntézy.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18