Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Windowing

Všeobecné informácie

Windowing umožňuje upraviť jas a kontrast pre každú množinu vášho aktuálneho páru syntézy.

Funkcie upravenia obrazového vyváženia Windowing

Funkcia Ako sa upravuje
Jas Potiahnite myšou (alebo prstom pri dotykovej obrazovke) nahor alebo nadol po obrazovke.
Kontrast Potiahnite myšou (alebo prstom pri dotykovej obrazovke) doľava alebo doprava po obrazovke.
Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18