Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Blending pre rigidné syntézy

Všeobecné informácie

Blending rozlišuje medzi množinami obrazov zobrazením jednej v modrej a druhej v jantárovej farbe, pričom zvýrazní kritické oblasti záujmu.

Modrá a jantárová sú doplnkové farby. Ak dve množiny obrazov zobrazujú tie isté informácie, prekrytie sa zobrazí ako obraz v odtieňoch sivej. Kde sa odlišujú, je výsledok modrý alebo jantárový.

Príklad funkcie Blending

Na obrazoch, ktoré sú zobrazené úplne vľavo a vpravo, je zobrazený obraz v odtieňoch sivej a miešanie je vytvorené v strede súčasným vážením intenzity buď jedného alebo oboch obrazov podľa polohy jazdca.Č.

Komponent

Obraz MR (zobrazený ako obraz v odtieňoch sivej)

Obraz MR (zobrazený modrou farbou)

Zmiešaný zložený obraz

Obraz CT (zobrazený jantárovou farbou)

Obraz CT (zobrazený ako obraz v odtieňoch sivej)

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18