Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlab-tavaramerkit

Brainlab on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroitu kolmannen osapuolen ohjelmisto

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraavaan työhön. Täydellinen lisenssi- ja tekijänoikeusilmoitus on alla:

CE-merkintä  • CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
  • Lead Localization on MDD:n mukaisesti luokan IIb tuote.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Art. nro: 60917-70FI

Date of publication: 2018-09-06