Lead Localization

Make sure you choose the correct software version by selecting the Brainlab logo in the bottom corner of the corresponding software

Introduksjon til programvareoversikt

Generell informasjon

Lead Localization er utviklet for å hjelpe nevrokirurger med å lokalisere posisjonen til ledninger i medisinske avbildningsdata (f.eks. har disse ledningene blitt implantert for DBS-behandling (dyp hjernestimulering)).

Art. nr. 60917-70NO

Date of publication: 2019-05-16